Прозрачност 100%

Посредничеството няма да засегне по никакъв начин заплатата

или други плащания на болницата от Ваше име!