Прозрачност 100%

Посредничеството няма да засегне по никакъв начин заплатата или други плащания на болницата от Ваше име!