Downloads

Необходими документи издаване на сертификата за съответствие

Необходими документи Удостоверение за издаване на съответствието Лекарите 

 

Необходими документи за лекари във Франция

Необходими документи Поръчка на лекарите Франция 

Медицински Франция - документи, изисквани 

Медицински Франция - форма 

 

Полезни документи GP – ФРАНЦИЯ

Препоръки френското общество по обща медицина - DRCC 

Препоръки френското общество по обща медицина - декември начин на прилагане 

Препоръки френското общество по обща медицина - Glossaire 

Френското общество по медицина Препоръки - The Demarchi médicale ен médecine Générale 

Препоръки френското общество по обща медицина - Theorie professionnelle 

 

Необходими документи за лекари в Англия (UK)

Необходими документи UK 

РМО - длъжностна характеристика 

 

Необходими документи за лекари в Дания

Документи Дания 

 

Модели CV и мотивационно писмо

Мотивационно писмо 

CV шаблон Зъболекар 

CV шаблон Общопрактикуващ лекар 

 

Модел CV – ФРАНЦИЯ

 

CV шаблон общопрактикуващ лекар ( FR ) 

CV шаблон ВЯРВАТЕ ( FR ) 

 

Модел CV – ГЕРМАНИЯ

 

CV шаблон общопрактикуващ лекар ( DE ) 

CV шаблон ВЯРВАТЕ ( DE ) 

 

Деонтология и Законодателство

ФРАНЦИЯ - Етичен кодекс dental 

 

Европейската реанимация Насоки ( 2010)

Европейската реанимация Съвета насоки - български 

Европейската реанимация Съвета насоки -холандски 

Европейската реанимация Съвета насоки - UK 

Европейската реанимация Съвета насоки - немски 

Европейската реанимация Съвета насоки - италианска 

Европейската реанимация Съвета насоки - Испански