Деонтология и Законодателство

Медико–Джобс  спазва всички Европейски Директиви, които регламентират трудовите отношения в рамките на Европейския Съюз.  Повече информации:  http://ec.europa.eu.

Медико–Джобс  се присъединява към принципите на  ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ МЕДИЦИНСКИ ПОРЪЧКИ относно европейското медицинско поведение. Повече информации:  www.ceom-ecmo.euennational-codes-55.

ФРАНЦИЯ - Етичен кодекс dental