FAQ

Медико-Джобс предлага многообразие от ползи, както за Лекари/Мед.помощници, така и за Работодатели. Желаем едни дългосрочни отношения, за това полагаме всички усилия, за да предложим персонално решение на вашите нужди. Влезте в под-менютата в ляво, за да видите отговорите на най-често задаваните въпроси. В най-скоро време и ти можеш да станеш Доктор Англия , Доктор Франция , Доктор Германия.

 

FAQ Лекари

Какви са предимствата за лекари общо практикуващи/специалисти?:

- упражняване на дейността в една модерна и цивилизована среда, която предлага една развита здравна инфраструктура;

- финансова печалба много по-голяма за един доктор във Франция / доктор в Англия / доктор в Германия (приблизително 20 пъти по-голяма отколкото в Румъния /България/Алжир/Тунис):

Местни лекари: >2200-3000 евро/месечно

Лекари специалисти: >4000-5500 евро/месечно

-високо качество на живот;

-уважението на другите към вашата професия;

- професионален растеж по критерия на компетентността и силното желание;

- пълноценен семеен живот: училища по западните стандарти;

-достъп до последните медицински информации;

-свобода при взимане на решения и проследяване на пациента;

-много добра апаратура и бързи изследвания;

-лаборатории с широка гама изследвания;

-участия на конгреси и медицински уърк шопове (в рамките на работното време, не през уикенда или извън работното време);

-оборудването на стаите за консултация позволява извършване на много добър преглед на пациента;

Какви са предимствата за лекарите стоматолози?

- упражняване на дейността в една модерна и цивилизована среда, с една развита здравна инфраструктура;

- възможността да имаш собствен кабинет с формирана клиентела;

- получаване на безгаранционни кредити, с ниски лихви (<3%) за закупуване на стоматологичен кабинет;

-съществени печалби.

Какви са етапите при процеса за наемане?

1. Подавате cv-то си на сайта www.medico-jobs.ro

2. Екипа на Медико-Джобс ще се свърже с Вас по е-мейла или по телефона в срок максимум 48 часа, за да ви представят наличните оферти. Също така, ще се провери нивото на владеене на езика на страната за която кандидатствате.

3. Ще се свържем с Работодателят и ще го уведомим, че има един възможен кандидат.

4. Предварителна среща по интернет на Скайпа или интервю в съответната страна. Медико-Джобс ще ви придружава през целия този период, включително с посочване на хотели на разумни цени или по-евтин полет. Вие ще платите пътуването. От опита до сега, в момента в който работодателя ще ви извика за среща лице в лице, той е решен в над 80% да ви наеме.

5. Договаряне и подписване на договора. Медико-Джобс е задължен да не бъде пристрастен към никоя от страните и ще представя действителността, както що се отнася до служителя, така и що се отнася до работодателя. Нашата цел е накрая двамата партньори да бъдат доволни.

6. Преместването и формалностите предшестващи започване на работа: Медико-Джобс ще ви консултира при наемане на собственост, както и по отношение на съществените формалности, които трябва да ги направите в съответната страна (Медико-Джобс може да гарантира за Вас при наемането или при откриването на нова банкова сметка). Също така ще консултира при намиране на работа на вашия партньор, както и за училища/градини в случай, че имате деца.

7. Започване на дейност под титлата Доктор Англия , Доктор Франция , Доктор Германия ..

Австрия

Белгия

Дания

Швейцария

Франция

Германия

Ирландия

Норвегия

Великобритания

Швеция

 

FAQ Лекари стоматолози

Какви са условията за практикуване на медицина във Франция?

- Необходимо е получаването на Сертификат за съответствие от Министерството на здравеопазването.

Какви са възможностите за практикуване на дентална медицина във Франция?

- Купуване на стоматологичен кабинет (понягога безвъмездно, друг път между 15.000 евро и 100.000 евро);

- наемане на стоматологичен кабинет;

- Съдружие в рамките на стоматологичен кабинет;

- Практикуване по системата на заплащане.

Задължително ли е владеенето на френски език?

Да, ниво над средното.

Нужен ли е професионален опит?

Да.

Какво е нивото на заплащане?

Частен кабинет: 6.500 евро нето/ месечно.

Система на заплащане: 2.800 – 3.500 евро бруто/ месечно.

Какви са етапите на процеса за закупуване на медицински кабинет?

- Посещение на кабинети във Франция.

- Избиране на подходящ кабинет.

- Подписване на предварителен договор за покупко-продажба.

- Вписване в Колегията на зъболекарите във Франция.

- Самото закупуване.

Колко трае закупуването на медицински кабинет?

Минимум 3 месеца.

Съществуват ли възможности за финансиране?

Могат да се предоставят кредити ипотекиране без аванс, в зависимост от оборота на закупения кабинет, от историята на кабинета, от потенциала за неговото развитие.

Лихви: <4%/ годишно.

 

FAQ Медицински помощници

Медицински сестри в Обединеното Кралство

За да работиш като медицински помощник в Обединеното Кралство, трябва да отговаряте на следните условия:

 

1. Английски език на ниво C1/C2

Интервю Подготовка 

 

2. CV на английски език

CV шаблон медицинска сестра 

 

3. Сертификат за съответствие издаден от Министерство на здравеопазването
Документи необходими за получаване на Сертификат за съответствие *:
1. Молба в която ще се посочат и данните за контакт;
2. Копие на документа за самоличност;
3. Заверени копия на Бакалавърската диплома и на официални документи за квалификация: Сертификат за професионална компетентност, Диплома за завършване на Следгимназиално Санитарното училище за медицински помощник; Заверено копие на академичната справка;

4. Удостоверение издадено от завършената учебна институция с което се удостоверява периода в който се е провело обучението;
5. Заверени документи на документите за промяна на името (ако е необходимо);
6. Заверено копие на Разрешителното за Свободна практика;
7. Удостоверение за стаж от работното място или копие на трудовата книжка.
Бележка: За онези, които са започнали обучението си след 2007 г., Сертификата за съответствие вече не е необходим ! Повече подробности можете да намерите на сайта на Министерството на здравеопазването.

 

4. Вписване в NMC за получаване на PIN номер.
За да се квалифицирате за вписване в NMC е необходимо следното:

- Документи за образованието: Диплома за завършване на общо практикуващ медицински помощник с краткосрочно висше образование или Диплома за висше образование за общо практикуващ медицински помощник с дългосрочно висше образование, за онези, които са започнали обучението след 01.01.2007 г. За другите е необходим Сертификат за съответствие.

- Такса от 110 лири;

- – Четете внимателно информациите за кандидати от зоната на ЕС на адрес:Registering as a nurse or midwife in the UK;
- Попълнете формуляра онлайн , за да кандидатствате за комплект за регистрация;
- Сертификат от министерството на здравеопазването, който да удостоверява, че имате 5 последователни години работа през последните 7 години. Този сертификат трябва да удостоверява, че ви е бил даден в съответствие с член 33(a) от Директива 2005/36/EC.
- Декларация за добра практика издадена от Разпоредбата за общо практикуващите медицински помощници, Акушерки и медицински помощници

NMC Pъководство регистрация 

 

5. Свидетелство за съдимост.

 

6. За да работите в обществени или частни болници във Великобритания е необходимо да имате и сертификат IELTS (минимум 7,5 точки от 9).

 

Условия заетост - гериатрична центрове 

 

FAQ Етапи при наемането

Какви са етапите при процеса на набиране?

  1. Подавате си cv-то наwww.medico-jobs.ro
  2. Екипът Медико-Джобс ще се свърже с Вас по е-мейла или по телефона в срок максимум 48 часа , за да ви представи наличните оферти. Също така ще се провери нивото на владеене на езика на страната за която искате да кандидатствате.
  3. Ще се свържем с работодателя и ще го уведомим за съществуването на един възможен кандидат.
  4. Предварителна среща по интернет по Скайп или интервю в съответната страна. Медико-Джобс ще ви придружава през целия този период, включително чрез указване на по разумни хотели или по-евтин полет. Вие ще платите пътуването. От опита ни до сега, в момента в който работодателя ви извика за среща лице в лице, той е решен над 80% да ви наеме.
  5. Договаряне и подписване на договора. Медико-Джобс е задължен да не бъде пристрастен към никоя от страните и ще представя действителността, както що се отнася до служителя, така и що се отнася до работодателя. Нашата цел е накрая двамата партньори да бъдат доволни.
  6. Преместване и формалностите предшестващи започването на работа: Медико-Джобс ще ви съветва при наемането на собственост, както и по отношение на съществените формалности, които трябва да ги направите в съответната страна (Медико-Джобс може да гарантира за Вас при наемане или при откриване на нова банкова сметка). Също така ще ви консултира при намирането на работа за вашия партньор, както и на училища/градини в случай, че имате деца.
  7. Започване на работа.

 

FAQ Предимствата за установяване в чужбина

Какви са предимствата за общо практикуващите лекари/специалистите?:

- упражняване на дейността в една модерна и цивилизована среда, каквото предлага една развита здравна инфраструктура;

- много по-голяма финансова печалба за един лекар във Франция / лекар в Англия / лекар в Германия (приблизително 20 пъти по-голяма отколкото в Румъния /България/Алжир/Тунис):

Местни лекари: >2200-3000 евро/месечно

Лекари специалисти: >4000-5500 евро/на месец

-високо качество на живот;

-уважението на другите към Вашата професия;

- професионален растеж по критерия на компетентността и силното желание;

- пълноценен семеен живот: училища по западните стандарти;

-достъп до последните медицински информации;

-свобода при взимане на решения и следенето на пациента;

-много добра апаратура и бързи изследвания;

-лаборатория с широка гама изследвания;

-участия на конгреси и медицински уърк шопове (в рамките на работното време, не през уикенда или извън работно време);

-оборудването на стаите за консултации позволява извършването на много добри прегледи на пациента;

Какви са предимствата за лекарите стоматолози?

- упражняване на дейността в една модерна и цивилизована среда с развита здравна инфраструктура;

- възможността да имаш собствен кабинет с формирана клиентела ;

- получаване на безгаранционни кредити, с ниски лихви (<3%) за закупуване на стоматологичен кабинет;

-съществени печалби.

 

FAQ Франция – Стъпки за настаняване на семейни лекари/стоматолози/специалисти

ФРАНЦИЯ - Монтаж на няколко семейните лекари 

 

ФРАНЦИЯ - Монтаж на няколко зъболекари 

  

ФРАНЦИЯ - Монтаж на няколко специалисти